Půlnoční Mše svatá

Půlnoční  24. Prosince 2023 23:59 V neděli 24. prosince o půlnoci oslavíme narozeniny Ježíše Krista. Jak zpívají andělé nad Betlémem – Sláva na výsostech Bohu a na zemi lidem v nichž má Bůh zalíbení. K tomuto zpěvu se i my chceme přidat svými díky a modlitbami...

Žehnání vína

Žehnání vína 27. Prosince 2023 18:00 Ve středu 27. prosince při tradiční Bohoslužbě slova budeme žehnat víno.  Je prastarou tradicí Církve, na svátek miláčka Páně svatého Jana Evangelisty žehnat víno. A tak se k této tradici opět přidáme i my. Bohoslužbu slova hudebně...

Večer chval

Večer chval 28. Prosince 2023 18:00 Ve čtvrtek 28. prosince bude v našem kostele svatých Janů Večer chval. “Světlo dnes zazáří na námi” radost z narození Spasitele, přemožitele smrti a našich hříchů, to je ústřední téma Vánoc a také společné modlitby Chval. Společně...