Projekty

Co je třeba udělat pro záchranu kostela

 • statické zajištění klenby presbytáře
 • statické zajištění trhlin v klenbách lodí
 • obnova trhliv ve zdivu závěru presbytáře
 • rekonstrukce celého střešního pláště
 • vytvoření retence na zahradě pro jímání dešťové vody
 • vybudování sociálního zařízení pro kostel a zahradu
 • obnova obvodové zdi zahrady
 • restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého
 • návrat litinového kříže před vchod kostela
 • obnova květinové zahrady s posezením a zázemím
 • obnova západní vstupní brány
 • rekonstrukce elektroinstalace v kostelem
 • vytvoření vstupu do krovu a na věž kostela
 • expozice historie kostela
 • obnova iluzivní výmalby na klenbě presbytáře kostela
 • doplnění štukových prvků a výmalby v trojlodí kostela
 • návrat historizujících vstupních dveří kostela
 • obnova západního vstupu
 • odkryv a restaurování gotických omítek a kleneb sakristie
 • restaurování náhrobníku biskupa Bernarda
 • sanace dřevěných lavic proti působení dřevokazného hmyzu
 • restaurování komturského křesla
 • restaurování kazatelny
 • restaurování obrazu Nejsvětějšího Srdce Páně
 • restaurování obrazu s bohatým řezbovaným rámem Panny Marie Piekarské
 • obnova hudebního kůru
 • vytvoření depozitáře v původní chodbě do komendy
 • vyhlídková věž s dětským hřištěm na místě hradební věže
 • obnovení Johanitské uličky

Co už je za námi

Práce provedené na kostele sv. Janů (2021-2022)

 • Sanace dřevokazného hmyzu v kostelních lavicích a dřevěných prvcích mobiliáře kostela – říjen 2021, březen 2022 – 6000Kč
 • Oprava vodovodní přípojky + jádrový vrt pro nové vedení – 10700Kč
 • Vytvoření kanalizační přípojky – 3000Kč
 • Rekonstrukce elektrické přípojky, včetně výměny vedení v sakristii – 42000Kč
 • Výměna ozvučení v kostele – 32000Kč
 • Oprava okenních tabulek – 800Kč
 • Oprava svodu a napojení do kanalizace u gotické branky – 2500Kč
 • Dvojí čištění rýn a svodů na celém kostele (nájem plošiny) – 7000Kč
 • Tlakové čištění dešťové kanalizace – 2000Kč
 • Kamerový průzkum dešťové kanalizace – 2400Kč, 3600Kč
 • Oprava kouřovodu od kamen – 1500Kč
 • Terénní úpravy v zahradě kostela (pronájem bagru, odvoz a uložení hlíny) – 19000Kč
 • Archeologický průzkum v zahradě kostela pro provedení sond pro projekt statiky – 38000Kč
 • Oprava omítek vnější stěny zahrady kostela – 2000Kč
 • Oprava vnitřních omítek a výmalba (materiál) – 2400Kč
 • 3D zaměření kostela  – 40000Kč
 • Projektová dokumentace na nátěr věže – 2300Kč
 • Projektová dokumentace na opravu střechy nad sakristií – 14000Kč
 • Projektová dokumentace na statické zajištění kostela – 53000Kč
 • Oprava oplechování, očištění a natření věže kostela – 106 000Kč
 • Oprava střechy nad sakristií – 907 000Kč