SVATOJÁNSKÁ SCHOLA

V kostele svatých Janů se snažíme o to, aby se liturgická hudba neomezovala pouze na deset kancionálových písní, opakovaných stále dokola. S ohledem na specifický charakter našeho kostela si zde můžeme dovolit dělat hudbu trošku jinak. S chutí volíme nádherné staré písně, ale také mladší rytmické písně či modernější „chválové“ skladby. Během bohoslužeb rádi zařazujeme antifony, žalmy a jiné liturgické zpěvy od Josefa Olejníka a dalších českých autorů, vždy s ohledem na aktuální liturgickou potřebu. Dělat hudbu u svatých Janů je veliká radost.

(Pavel Štěpánek, vedoucí scholy)

Vigilie Vzříšení

Záznam z Vigilie vzkříšení 31. března 2024.

Z Betléma se ozývá

Vánoční chvály 28. prosince 2023

Áronské požehnání

Vánoční chvály 28. prosince 2023

Mezi hvězdami

Nedělní mše 5. listopadu 2023

Pojď

Nedělní mše 4. září 2022

Mše na závěr festivalu Slunovrat

26. června 2022

Truvérská mše Petra Ebena na závěr Slunovratu 2022. Bohoslužbu celebruje vojenský kaplan Kamil Vícha, scholu vede Pavel Štěpánek.

Videa: Michael Bujnovský, Ing. Zdeněk Kamrla

Střih: Pavel Štěpánek

Vigilie Vzkříšení

17. dubna 2022

Oslava Kristova Zmrtvýchvstání. Obřady Žehnání Paškálu, bohoslužba Slova a Eucharistie zakončené požehnáním pokrmů a Agapé – snídaní. Vše proběhlo v kostele sv. Janů v neděli 17. 4. 2023. Začali jsme za tmy ve 4.00 a slavili do svítání.

Autor videí – Tomáš Ott

Sestříhal Pavel Štěpánek