FOTOGALERIE 2021

23. prosince 2021 – Znovuodhalení betléma u sv. Janů

Těsně před Štědrým dnem jsme po letech opět rozsvítili betlém v kostele svatých Janů – slavnostně, tiše a pokorně. Z kostela si kromě krásných zážitků a sváteční atmosféry mohli lidé odnést i Betlémské světlo, symbol pokoje a lásky, které se zapaluje v Betlémě a lidé si ho předávají po celém světě jako důkaz dobré vůle.

17. listopadu 2021 – Slavnostní předání kostela

Mši svatou k oslavě výročí Sametové revoluce a připomenutí si nesamozřejmosti svobody sloužil 17. listopadu v kostele sv. Janů v Opavě biskup Mons. Martin David. Po jejím ukončení proběhl podpis darovací smlouvy, čímž formálně přešlo vlastnictví kostela z farnosti sv. Ducha na spolek Kostel sv. Janů.
Kostel zasvěcený sv. Janu Křtiteli a sv. Janu Evangelistovi, který založil opavský Přemyslovec Mikuláš II. Opavský, byl dlouhá léta veřejnosti nepřístupný. Spolek Kostel sv. Janů, který je úzce spjat s festivalem Hradecký slunovrat a spolkem Za Opavu, se již několik měsíců snažil vrátit chrám zpět do života. Uspořádal například úspěšnou sbírku na rekonstrukci historické brány a řadu dalších kulturních akcí a přednášek. Vojenský kaplan Kamil Vícha zde také při těchto příležitostech po dlouhých deseti letech opět začal sloužit bohoslužby.

17. listopadu 2021 – Slavnostní předání kostela

Foto ze zákulisí…

14. července 2021 – Vzpomínka na Zuzanu Navarovou

Martina Trchová a Adam Kubát odehráli 14. 7. 2021 v kostele svatých Janů úchvatný koncert. Magický večer s bouřkou nad kostelem a bouřlivými potlesky uvnitř. Takto jej viděla fotografka Petra Vavrečková.

27. června 2021 – Mše sv. na zakončení festivalu Hradecký slunovrat

Na poděkování za dar života, dary umění a krásy, ke cti sv. Jana Křtitele, velkého umělce života, předchůdce Mistra, který nás učí umění žít. Mši sv. v kostele svatých Janů, o jehož obnovu a oživení se Hradecký slunovrat zasazuje, celebroval kpt. Mgr. Kamil Vícha, vojenský kaplan 53. pluku průzkumu a elektronického boje. Fotila Petra Vavrečková

2. dubna 2021 – Velký pátek

Křížová cesta venku v okolí kostela sv. Janů, pletení pomlázek a krátká bohoslužba se čtením Pašijí.
=> Zpět na fotogalerii