Květná neděle

Na první neděli v měsíci Dubnu vychází Květná neděle, kterou vstoupíme do Svatého týdne letošních Velikonoc. Začneme v 11:00 vedle kostela čtením Evangelia, žehnáním ratolestí a průvodem do kostela kde pak bude poktračovat mše svatá. Ratolesti na požehnání si můžete donést vlastní, ale budou i nachystatné.