Křížová cesta na Velký pátek

Křížová cesta na Velký pátek 29. BŘEZNA 2024  9:00 – 22:00 Po celý den budete mít příležitost si projít Křížovou cestu kolem kostela. Stejně jako předchozí roky pro vás u prvního zastavení nachystáme texty k zamyšlení. Můžete tak využít možnost, jak prožít část...

Večer chval

Večer chval 28. Prosince 2023 18:00 Ve čtvrtek 28. prosince bude v našem kostele svatých Janů Večer chval. “Světlo dnes zazáří na námi” radost z narození Spasitele, přemožitele smrti a našich hříchů, to je ústřední téma Vánoc a také společné modlitby Chval. Společně...

Žehnání vína

Žehnání vína 27. Prosince 2023 18:00 Ve středu 27. prosince při tradiční Bohoslužbě slova budeme žehnat víno.  Je prastarou tradicí Církve, na svátek miláčka Páně svatého Jana Evangelisty žehnat víno. A tak se k této tradici opět přidáme i my. Bohoslužbu slova hudebně...

Půlnoční Mše svatá

Půlnoční  24. Prosince 2023 23:59 V neděli 24. prosince o půlnoci oslavíme narozeniny Ježíše Krista. Jak zpívají andělé nad Betlémem – Sláva na výsostech Bohu a na zemi lidem v nichž má Bůh zalíbení. K tomuto zpěvu se i my chceme přidat svými díky a modlitbami...

Žehnání motorek

Žehnání motorek 4. Června 2023 11:00 V neděli 4, června při tradiční mši svaté na první neděli v měsíci budeme vyprošovat požehnání pro letošní sezónu. A to nejen pro motořkáře, ale pro všechny cyklisty a různé kolečkáře, ať už na koloběžkách, bruslích a dalších.  Mše...

Vigílie Vzkříšení

Vigíle Vzkříšení 9. Dubna 2023 4:00 V neděli brzy ráno oslavíme Kristovo vzkříšení. Liturgie začne ve 4:00 vedle kostela požehnáním ohně a zapálením Velikonočního Paškálu a bude pokračovat v kostele liturgií Veliké noci. Na závěr liturgie požehnáme pokrmy na ukončení...