Půlnoční 

24. Prosince 2023 23:59

V neděli 24. prosince o půlnoci oslavíme narozeniny Ježíše Krista. Jak zpívají andělé nad Betlémem – Sláva na výsostech Bohu a na zemi lidem v nichž má Bůh zalíbení. K tomuto zpěvu se i my chceme přidat svými díky a modlitbami za tento nekonečně krásný Boží dar a za dar života každého z nás.