Večer chval

28. Prosince 2023 18:00

Ve čtvrtek 28. prosince bude v našem kostele svatých Janů Večer chval.

“Světlo dnes zazáří na námi” radost z narození Spasitele, přemožitele smrti a našich hříchů, to je ústřední téma Vánoc a také společné modlitby Chval. Společně budeme chválit Boha za všechny úžasné činy, které koná pro naše dobro a spásu. Doba Vánoční je čas díků a radosti zvlášť ve společenství těch, kdo ví komu chtějí děkovat.